Böcekler Besin Maddesi Olabilir mi?

Böcek yetiştirmek, yem çeşitliliği ve gıda güvenliği için gerekli uygulamalar arasındadır. Çabuk büyürler ve çoğalırlar. Bunun yanında; yemden yararlanma konusunda yüksek verimliliğe sahiplerdir ve biyoatık derelerde yetiştirilebilirler. 

Böceklerin ticari amaçla üretiminin, yetiştirme, beslenme ve üretim metodlarının bilinmemesi nedeniyle, böceklerin kanatlı kullanımı üzerine birçok araştırma yapılmıştır.

Kanatlıların böceklerle beslenmesinin fizibilitesine dair yapılan çalışmalar, ipek böcekleri, çekirgeler, sinek larvaları, cırcır böcekleri gibi böceklerle beslenmenin güvenli sınırlarda uygulanmasının kanatlı etinin kalitesini ve lezzetini değiştirmediğini ortaya koymuştur. Böcek türlerine ve diyete bağlı olarak kanatlılardaki et veya yumurta gelişimi için kalsiyum ve kısıtlanmış aminoasit desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik uygulanabilirlik için, yetiştirmenin yüksek maliyetinin düşürülmesi ve kanatlıları böcekler ile beslemenin tahıl ve soya fasulyesi rasyonları gibi diğer protein kaynaklarının temininden daha ucuza mal olması gerekmektedir. Bu tekniğin kanatlı yetiştiriciliğinde kullanılabilmesi, adaptasyon ve endüstri tarafından çiftlik sistemlerine kolay adapte edilebilir olması ile mümkündür. 

Hayvan Yemi Olarak Böcekler; 

Protein ve Yağ İçerikleri

Ham protein içerikleri soya küspesinde olduğu gibi % 42’ den % 63’ e kadar farklılık göstermektedir. Bahsedilen bu oran, balık ununda daha düşüktür. Yağdan arındırıldıktan sonra böcek küspelerindeki ham protein içeriklerinin balık ununun ve soya küspesinin üzerine geçmesi planlanmaktadır. 

Amino asitler 

Domuz ve kanatlı gelişiminde temel aminoasitler lisin ve metionin olarak bilinmektedir. Triptofan ve treonindeki verimsizlik, hayvanların performansını da düşürecektir. Metionin ve sistin seviyeleri, soya küspesine oranla daha düşükken, tüm böcek küspelerindeki metionin seviyeleri daha yüksektir. Böcek küspelerinde yer alan tüm amino asitler, yeterli düzeydedir. 

Optimum büyümede balık türleri için balık unu, ideal bir yem katkı maddesi olarak düşünülebilir. Tüm böcek küspelerinde yer alan treonin ve kükürt içerikli amino asitler ve lisin ile triptofan takviyesi, uygun büyüme için gerekli olacaktır. 

Mineraller

Kalsiyum (Ca) ve Protein (P) değerleri kanatlı ve domuz üretiminde önemli olduğu kadar büyük ve küçük ruminantlardan elde edilen süt verimliliği için de önemlidir. Diğer böcek türlerinin kalsiyum oranı çok düşükken, karasinek larvaları, % 7.56’ lık bir oranla kalsiyumda zengindir. 

Yağ Asidi Kompozisyonu

Çoklu doymamış yağ asitlerinin hipokolesterolemik etkisi vardır. Diyetlerde bu asitlerin seviyelerinin arttırılması, kanser ve diyabet gibi hastalıklar ile karşılaşma riskini azaltmaktadır. Linoleik ve araşidonik gibi yağ asitlerinde oluşan verimsizlik, büyümede yavaşlama, ciltte hastalık belirtileri, emilim bozuklukları gibi birçok olumsuzluk ortaya çıkarabilir. Doymamış yağ asitleri, karasineklerde en düşük orana sahipken (% 19- 37); un kurtlarında ve cırcırböceklerinde yüksek; % 60- 70 oranındadır. Karasineklerdeki yağ asidi kompozisyonu, altlıkların kompozisyonunun değiştirilmesi ile yönetilebilir.