Buzağı Ölümlerini Engellemek için Alınacak Kontrol Önlemleri Nelerdir?

Sütçü sürülerde istenen gelişmelerin sürdürülebilirliği; buzağılama aralıklarının düşürülmesi, buzağılama oranlarının artırılması, düşüklerin azaltılması, buzağı ölümlerinin düşürülmesi ve gebe olmayan düvelerin oranının daha az olmasının sağlanması şeklindeki geliştirilmiş yönetim stratejileri ile yapılabilir. Bu tarzda stratejiler,  sürüdeki düve buzağı değişimlerinin sayısını artmasını sağlayarak (%15’ten %35’in üstüne çıkması), bunun sonucunda doğal artışlar vasıtasıyla çiftçilerin sürü büyüklüğünü artırmasına yardım edecektir.

Uygun buzağı bakımı, buzağı doğmadan önce başlar. Kuru dönemdeki sütçü ineklerde; buzağı ve inekteki yetmezliklerle bağlantılı sorunları önlemek için mineral ve vitamin kombinasyonları uygulanır. Bu sorunlardan bazıları arasında; gecikmeli buzağılama, buzağılama zorluğu (distosi), buzağının ölümü ve zayıf buzağı doğumudur.

Buzağı yaşamının ilk 12 saati içerisinde iyi kalitede yeterli kolostrum alımı, barınma ve enfeksiyonların bulaşma olasılığını minimize etmek için iyi hijyenik koşullar, temiz içme suyu temini, erken rumen gelişimine teşvik edici uygun beslenme yöntemlerinin uygulanması ve buzağılarda kuvvet ve performans gibi önemli parametrelerin gelişimi sağlanmalıdır.