Et ve Süt Fiyatlarındaki Artış İçin Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir?

• Tahıl desteklenmelidir. 

Ülkemizde süt ve et fiyatlarının yükselmesinin en önemli nedeni yem üretiminde kullanılan tahıllar ve yağ bitkilerinde yaşanan maliyet sıkıntısıdır. 

Maalesef tahıl üretimi için çiftçilere verilen destekler yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle yem sanayii ve besicilerin ihtiyacına cevap verecek tahıl üretimi gerçekleştirilememektedir. 

Verilen destekler hasattan sonra değil ekimden önce açıklanmalıdır. Bölgelere göre hangi üründen verim alınacaksa o ürünler desteklenmeli, tüm tahılların ithalatı serbest olmalı ve serbest piyasa fiyatı ile destekleme fiyatı arasındaki fark çiftçimize direkt ödenmelidir. Böylelikle süt, et, tavuk, yumurta gibi proteinlerin maliyetleri yükselmeyecektir.

• Süt tozu ithalatına müsaade edilmemelidir.

Zaten arz talep ilişkisi ancak dengelenen süt sektöründe, süt tozu ithalatı nedeniyle fiyatlar ciddi olarak düşebilmekte ve bu noktada süt hayvanlarının kesime gönderilmesi, buzağı popülasyonunu etkilemekte ve et fiyatlarının önce suni olarak düşmesine sonra da çok yükselmesine sebebiyet vermektedir. 

• Damızlık sığır ithalatı cazip hale getirilmelidir.

Hayvan sayısının azalması ve hayvan başına düşen verimin yükselmeyişi süt ve et fiyatlarını yükseltmektedir. Türkiye’deki süt üretiminin arttırılması verimli damızlık popülasyonunun artışı ile mümkün olabilecek, süt ve et fiyatlarının aşırı yükselmesi engellenerek, fiyatlar dengede tutulabilecektir. 

• Kayıt dışı ve haksız rekabet engellenmelidir.

Büyükbaş hayvanların %30 ile 35’nin ve küçükbaş hayvanların %65 ile 70’nin gayri resmi olarak kesildiğini tahmin edilmektedir. Kaçak hayvan ve et giriş çıkışı, satışı ile birlikte oluşan tabloda, kayıt altında çalışan işletmeler için haksız rekabet ortamı yaratılmakta ve denetimsizlik kayıt dışını teşvik etmektedir. 

• Veterinerlik hizmetleri geliştirilmelidir.

Türkiye’deki hayvan mevcudu koruma altına alınmalıdır. Kaçak hayvan hareketleri ile hayvan hastalıkları kolayca yayılmakta, hastalıklar nedeni ile hayvan popülasyonu azalmakta veya verim düşüklüğü gündeme gelmektedir. Geliştirilecek veterinerlik hizmetleri ile hayvan sağlığı, bulaşıcı hastalık riski gibi konularda olumlu ilerlemeler kaydedilmeli, hayvan varlığı ve verimi güvence altına alınabilmelidir.