Sağım Ekipmanlarının Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

Sağım alanında bulunan süt, kir ve gübre ile bulaşık tüm sağım ekipmanları, alanlar ve diğer çiftlik ekipmanları yüzeylerinin bir sonraki sağım öncesinde sanitasyona tabi tutulması gerekmektedir. Süt toplama tanklarının da her süt toplama işleminden sonra temizlenmesi şarttır. Temizlikteki amaç; süt, organik ve mineral madde kalıntılarının adı geçen ekipmanlardan uzaklaştırılmasıdır. Sanitasyondaki ama ise, bir önceki sütten kalan bakterilerin ivedi olarak yok edilmesidir. Yetersiz ve yanlış yapılan temizlik ve sanitasyon işlemleri bakterilerin ekipman yüzeylerinde kalmasına ve buralarda hızlı bir şekilde çoğalmalarına neden olmaktadır. Sonucunda ise sütteki bakteri sayısında kayda değer bir artış görülür.

Sağım aletlerini etkili bir şekilde temizlemek için, öncelikle suyun mineral bileşenleri ve sertliği gibi bazı özelliklerini analiz etmek ve sonrasında ise suyun yapısına uygun bir temizlik maddesi seçmek gerekmektedir. Suyun sertliği fazla ise kullanılan deterjan miktarını artırmak gereklidir.