Sıcaklık Stresinde Alınması Gereken Beslenme Önlemleri Nelerdir?

Sıcaklık stresine maruz kalmış hayvanların yem tüketim oranları azaldığından, hayvanların özel bir yemlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Yemlemede yapılan bazı değişikliklerle sıcaklık stresinin olumsuz etkileri azaltılabilmektedir. Rasyonda kullanılan protein kaynağındaki aminoasit dengesi çok önemlidir. Yapılan araştırmalar lizin yetmezliğinin vücut ısısının yükselmesine neden olduğunu göstermektedir. Rasyonuna lizin ilave edilmiş hayvanların iştahının arttığı ve vücut ısısının azaldığı tespit edilmiştir. Yapılması gereken rasyondaki protein oranı azaltılırken, esansiyel aminoasitlerin artırılmasıdır. Ayrıca bu dönemde hayvansal protein kullanımına gidilmelidir. Sıcaklık stresinin bağışıklık sistemine olan negatif etkisini ortadan kaldırmak için rasyona özellikle C vitamini ilave etmek gereklidir.

Sıcaklık stresi altındaki kanatlı hayvanların rasyonlarında yeterli miktarda vitamin C bulunması, performansı artırır, ölüm oranını düşürür ve bağışıklık mekanizmasını kuvvetlendirir. Yanı sıra C vitmaini ilavesinin yumurta ağırlığını, kabuk kalitesini ve yumurta verimini artırdığı da bilinmektedir. Ayrıca rasyona E vitamini ilavesi de bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilemektedir. Sıcaklık stresine giren hayvanlarda artan enerji ihtiyacı yemde kaliteli yağ kaynağının kullanılması ile karşılanmalıdır