Sığırlarda Tüberküloz Etkileri Nelerdir?

Hayvan sağlığının güvence altında olmadığı durumlarda, insan sağlığı ve sürdürülebilir gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Çünkü insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların birçoğunu hayvansal gıdalardan ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar oluşturur. Tüberküloz özellikle hayvansal gıda arzında, gıda güvenilirliğini tehdit eden hastalıklardan biridir. 

- Sığır Tüberkülozu, Kronik ve Bulaşıcı Bir Hastalıktır. 

Sığır tüberkülozu, insanlarda da görülebilen zoonoz bir hastalıktır. Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda kazeöz (peynirleşme) karakterde tuberküllerin oluşmasıyla belirlenen kronik ve bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalıktır. Tüberküloz etkenleri, vücuda genellikle solunum ve sindirim yoluyla girerek hastalık meydana getirir. Hayvanların barınaklarda çok sıkışık bulunmaları, hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ve beslenme koşulları, temiz hava ve egzersiz yetersizliği, dışarıdan sürüye kontrolsüz hayvan girişi, enfekte hayvanların sütleriyle buzağıların beslenmesi hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır. İnsanlara bulaşma genelde enfekte et ve sütün tüketilmesiyle gerçekleşir. 

- Gıda Güvenirliği Açısından Önemlidir.

Tüberkülozlu etlerin tüketilmesi insan sağlığını tehdit eder; ancak kesimhanelerde veteriner kontrolü altında hastalıklı etlerin gıda zincirine katılması mümkün değildir. Tüberküloz hastalığından korunmak için kesimhaneler dışında, veteriner hekim kontrolü olmaksızın kesilen hayvanların etlerini tüketmekten kaçınılmalıdır. Kırmızı et, çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli ve ısıl işlem görmemiş süt ve süt ürünleri kullanılmamalıdır. 

- Hastalıktan Korunma Yöntemleri Vardır. 

  • Dışarıdan alınıp sürüye sokulacak hayvanlara dikkat edilmeli, en sağlıklı yöntem olarak; veteriner hekime muayene ettirilip sürüye alma işlemi gerçekleştirilmelidir.
  • Genç hayvanlarla yaşlılar bir arada barındırılmamalı ve otlatılmamalıdır.
  • Buzağılara sağlam hayvanların sütü verilmelidir. 
  • Hayvan bakıcıları mutlaka sağlıklı olmalı, bunların muntazam kontrolleri yaptırılmalıdır. 
  • Hayvanların barınaklarına kuş, tavuk, kaz gibi hayvanlar kesinlikle sokulmamalıdır.
  • Ahırlar kalabalık olmamalı, düzenli temizliği ve dezenfektesi yapılmalıdır.
  • Havalandırmalar muntazam yapılmalıdır.
  • Hayvanlara iyi bakım ve besleme uygulanmalıdır.
  • Hasta olan hayvanlar derhal sürüden ayrılmalıdır.