Sütten Erken Kesilmiş Buzağıların Rasyonu Nasıl Olmalıdır?

Sütten erken kesilmiş buzağıların henüz tam çalışan bir işkembesi olmadığından, ilk olarak tek mideli hayvana müdahale edildiği şekilde muamele edilmelidir ve yüksek konsantrasyonlu rasyon ile beslenmelidir. 

Rasyonun lezzeti önemlidir. Lezzetin sağlanabilmesi için de sütten erken kesilmiş buzağılar için kullanılacak rasyonda aşağıdaki kriterler sağlanmalıdır:

Ek olarak, öğütülmüş rasyondaki kaba yem miktarı (özellikle yüksek kalitedeki yonca samanı, dehidre yonca veya ısıyla işlem görmüş pelet yem olabilir), başlangıç olarak %20 ile sınırlı olmalıdır ve lezzeti arttırmak için %5 ıslak veya kuru melas eklenmelidir. Bazı durumlarda, özellikle sütten kesilmeden sonraki ilk birkaç günde, isteğe bağlı kaba yem, konsantre rasyon ile sunulabilir. Bu kaba yem özellikle yonca, brom veya diğer yüksek kalitedeki saman olabilir. Buzağıların rasyonu tüketmesinden sonra, protein oranı %15’e azaltılabilir. Ayrıca, kaba yem yüzdesi, buzağılardaki fazla kondisyon olasılığını azaltmak için arttırılabilir. Bu özellikle, kalan düvelerde uygulanabilir.