Yaz Mevsiminde Sığırları Nasıl Beslemeliyiz?

Sıcak havalar soğuk havalardan daha fazla problem yaratır. Havaların ısınması durumunda yem tüketimi ve buna bağlı olarak da süt üretimi, süt protein ve yağ düzeyleri düşer. Sıcak havalarda yemleme sıklığı 1-2 öğün artırılır, yemleme zamanı daha serin olan saatlere kaydırılır. Özellikle kapalı ahırlarda barındırılan hayvanların aynı anda yem yiyebilmeleri için yeterli sayıda yemlik alanı ayarlanır, bol su içmeleri ve yeterli havalandırma  sağlanır, böylece strese girmeleri önlenir. Sıcak havalarda rasyonda da değişikliğe gidilebilir. Rasyonda kaba yemde azaltma, konsantre yemde artış sağlanır. Ancak konsantre yemin fazlası rumen pH’sını düşürür ve yem tüketiminin durmasına varan sonuçlara yol açabilir. Bu durumda inek başına verilecek 110-220 g miktarındaki sodyum bikarbonat ile konsantre yemin sindirilebilirliği artırılabilir. Böylece rumen tamponlaması sağlanır. Diğer yandan rasyona maya katılması da selüloz sindiriminde iyileşmelere neden olabilmektedir. Enerji tüketiminin artırılması için rasyona yağ ilavesi düşünülebilir. Bu amaçla, pamuk tohumu, soya fasulyesi, hayvansal yağ, korunmuş yağ veya bunların karışımları rasyona katılabilir.