Yonca Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Süt sığırlarının beslenmesinde kaba yemler büyük önem taşımaktadır. Süt sığırı rasyonlarının %50 – 50’lik bölümü kaba yemlerden oluşmaktadır. Yüksek süt verimi elde edebilmek için rasyon genelinde bu denli yüksek bir orana sahip kaba yemlerin kaliteli olması vazgeçilmez bir unsurdur. Türkiye’de süt sığırcılığında yoğun olarak kullanılan kaba yemler saman, yonca, fiğ ve mısır silajıdır. Yonca için en uygun biçim zamanı tarlanın 1/10 oranında çiçeklendiği zamandır. Bu zamanda biçim yüksekliği zeminden 8-10 cm olacak şekilde olmalıdır. Biçildikten sonra hayvanlarda şişkinlik yapmaması için 2 gün boyunca soldurulmalıdır. Soldurma ve kurutma işleminden sonra balyalanarak depolanmalıdır.  Fazla kurutulan yoncalar A vitamini içeriğinin büyük bir kısmını yitirirler. Bu nedenle yoncaların fazla kurutulması sakıncalıdır. Buna karşın nem oranı yüksek olarak balyalanan yoncalar da bozulabilmektedir. Bu nedenle balyalanan yoncaların kuru madde oranlarının % 88 üzerinde olması gerekmektedir. Bu değerlerin altında balyalanan yoncaların biran evvel kullanılması büyük önem taşımaktadır. Yonca ile ilgili bir diğer husus protein içeriğidir. Yoncanın protein içeriğinin büyük bir kısmı yapraklarındadır. Bu bağlamda bol yapraklı ve ince saplı yoncaların tercih edilmesi önem taşımaktadır.