Yüksek Verim İçin Silajın Önemi Nedir?

Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ana yem kaynağını doğal meralar, tarla bitkileri, üretim artıkları ve tarlada yetiştiriciliği yapılan fiğ, yonca ve korunga gibi yem bitkileri oluşturmaktadır. Bunun yanında silajlık bitki yetiştirilmesi ve silaj yapımı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan desteğin etkisiyle yaygınlaşmaktadır. Ülkemizdeki hayvan varlığı incelendiğinde yüksek verimli kültür ırkı ve melez hayvan sayısının önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Hayvanlardan yüksek verim alınabilmesi, iyi bakım ve besleme ile sağlanabilir. Bu bakımdan hayvan beslemede silaj önemli bir yer tutmaktadır. Bilinçli hayvancılık yapılan işletmelerde silo yemi, hayvanların beslenmesinde verimliliği artıran önemli bir uygulamadır. Mısırdan yapılan silaj, birim alandan alınan verim, kolay yapımı ve besin değerleri ile hem dünyada hem de yurdumuzda en ön sırayı almaktadır.