Çamlı Balık Yemi'nde Yeni Seriler: GrowMax ve MultiMax!

Üretici dostu Çamlı’dan balık üreticilerine müjde! Çamlı MultiMax yem grubu, dengeli bir besin madde formülasyonu sonrası büyüme dönemindeki balıkların optimum gelişimini, daha fazla yemden yararlan