Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Çamlı Yem Besicilik olarak tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründeki tüm faaliyetlerimizde, şirketimizin sahip olduğu vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Kalite, Gıda Güvenliği, Enerji, Global GAP, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi standartları gereklerine ve helal gıda kriterlerine uyarak, belirlediğimiz yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmayı,

Müşteri odaklı bir yaklaşımla üretim süreçlerimizi verimli, yenilikçi ve  sürdürülebilir şekilde yönetmeyi, faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda eksiksiz hizmet sunmayı ve tam müşteri memnuniyeti sağlamayı, 

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en doğru şekilde karşılayarak, çalışanlarımızın yetkinlik ve farkındalığının artmasını sağlamayı, bu sayede  çalışan motivasyonunu arttırmayı ve çalışan memnuniyetini sürekli hale getirmeyi,

Çalışanlarımızca iş sağlığı ve güvenliğinin temel operasyonel öncelik olduğu  ve  insana, çevreye, doğaya ve içinde yer aldığımız zincirin her halkasına saygılı ve değer katan bir anlayışın benimsendiği bir kurum kültürü oluşturmayı,

İş sağlığı ve güvenliğinin  sağlanması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli organizasyonel yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve sürekli geliştirmeyi,

Faaliyetlerimizin etki edebildiğimiz yaşam döngüsü aşamalarında  çevre üzerindeki etkilerini izleyerek, çevresel risk faktörlerinin önlenmesine yönelik yaklaşımlarla çevre performansımızın arttırılması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı, 

Tükenebilir doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı, her türlü hizmet ve ürün satın alımlarında enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı ve yeni projelerle sürdürülebilirlik prensibini desteklemeyi,

Kalite, Gıda Güvenliği, Global GAP, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji, Helal Gıda ve İyi Tarım uygulamaları performansımızdan etkilenen, performansımızı etkileyen tüm ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olmayı,

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara taahhüt ederiz.