Bütün Alabalık

Birim Ağırlığı Kalibre

200 - 300 gr
300 - 400 gr
400 - 600 gr