Buzağı Başlangıç Yemi

Çamlı Buzağı Başlangıç Yemi, buzağıların doğumundan itibaren, ilk 3 ay boyunca tüm besin madde gereksinimlerini karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Bu yem, buzağıların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve buzağı ishallerini önlemek amaçlı, probiyotik ve koksidiostatlar ile zenginleştirilmiştir.

İÇERİK: 

Buğday Kepeği, bonkalit, kanola küspesi, mısır, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, arpa, buğday, tam yağlı soya, bitkisel yağ, kireçtaşı, tuz.


Teknik Bilgi