Etlik Civciv Yemi

ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİ

Etlik piliçlerde minimum yemle maksimum canlı ağırlık artışı beklenir. Bu yüzden besin maddeleri bakımından yoğun yemlerle ve adlibitum (serbest) olarak beslenirler.

Kesim zamanı ve ağırlığı, kullanılan ırka ve pazar taleplerine bağlıolarak değişmektedir (2000-3000 g).

Erkek ve dişilerin gelişimi, yem ve enerji tüketimleri ile kesim yaşları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda cinsiyete göre ayrım yapılarak beslenmeleri gerektiği kabul edilmektedir

İÇERİK:

Soya Küspesi, mısır, buğday, tam yağlı soya, buğday unu, ayçiçeği küspesi, konala küspesi,bitkisel yağ, hayvansal yağ, kireçtaşı, tuz,