Ege Süt 19 Yemi


Ege Süt 19 Yemi

Ege Süt 19 Yemi; orta düzey süt verimine sahip süt ineklerinin laktasyon dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını karşılayan enerji, protein, vitamin ve minerallerce dengeli ve ekonomik bir yemdir.

Özellikler:

 • Lezzetlidir, hayvanlar tarafından severek ve iştahla tüketilir.
 • İşletme karlılığı için özel olarak tasarlanmış ekonomik bir yemdir.
 • Uygun protein yapısıyla dane (arpa, mısır) yemlerle birlikte kullanıma uygundur.
 • Kalitesiz kaba yem kaynaklı rasyonlarda kaba yem sindirilebirliğini arttırır.
 • Süt sığırlarının ihtiyaç duyduğu enerji,protein,vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.

Önemli Bilgiler:

 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati temiz ve içilebilir suya erişimi sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)
 • Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının %1 kadar iyi kaliteli kuru ot (yonca kuru otu, kuru yulaf otu, arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.
 • Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.
 • Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyarlar. Eğer işletmede kilit sistemi mevcut ise %10'unun boş kalması, çekingen olan hayvanlarımızın da yeme rahat ulaşması açısından iyi olacaktır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günlük olarak tükettiği rasyonun kuru maddesinde veya rasyon kuru maddesini oluşturan besin öğelerinden herhangi birinde %3'den fazla değişiklik yapmıyor olmamız gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımızı verim, sağılan gün sayısı, laktasyon sayısı gibi ölçekleri baz alarak ayrı ayrı barındırıp beslemeliyiz.
 • Sağmal hayvanlarımızda sağım uygulamaları titizlikle yönetilmelidir.
 • Sağmal hayvanlarımızda periyodik bakım ve korunma uygulamalarını bir protokol çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.