Laktasyon 100 Yemi


Laktasyon 100 Yemi

Laktasyon 100 Yemi, yüksek süt verimine sahip süt sığırlarının erken laktasyon döneminde ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri:

 • Doğumdan sonra hızlı kilo kaybını önler.
 • Süt verimini hızlı şekilde yükseltir ve pikte kalma süresini uzatır.
 • İçeriğinde sindirilebilirliği yüksek ham maddeler kullanıldığı için yemden yararlanmayı arttırır.
 • Süt kalitesinin artmasına yardımcı olur.
 • Yüksek düzeyde, kaliteli enerji ve protein içeriğine sahiptir.
 • Doğumdan sonra oluşabilecek ketozis riskini azaltır.
 • Doğumdan sonra sık yaşanılan döl tutmama, son atmama ve kızgınlık göstermeme gibi problemlerin önüne geçilir.
 • Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme sağlar.

Önemli Bilgiler:

 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati temiz ve içilebilir suya erişimi sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (iklim, barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir.)
 • Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının %1’i kadar iyi kaliteli kuru ot (yonca kuru otu, kuru yulaf otu, arpa hasılı vb.) tüketmeleri gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyarlar.
 • Sağmal hayvanlarımız, hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyarlar. Eğer işletmede kilit sistemi mevcut ise %10’unun boş kalması, çekingen olan hayvanlarımızın da yeme rahat ulaşması açısından iyi olacaktır.
 • Sağmal hayvanlarımızın günlük olarak tükettiği rasyonun kuru maddesinde veya rasyon kuru maddesini oluşturan besin öğelerinden herhangi birinde %3’den fazla değişiklik yapmıyor olmamız gerekir.
 • Sağmal hayvanlarımızı verim, sağılan gün sayısı, laktasyon sayısı gibi ölçekleri baz alarak ayrı olarak barındırıp beslemeliyiz.
 • Sağmal hayvanlarımızda sağım uygulamaları titizlikle yönetilmelidir.
 • Sağmal hayvanlarımızda periyodik bakım ve korunma uygulamalarını bir protokol çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.