Blog

FAO İşbirliği İle Canlı Yem Eğitimi

FAO İşbirliği İle Canlı Yem Eğitimi

Orta Asya ülkelerinde iç sularda yapılan balık yetiştiriciliği faaliyetleri SSCB nin dağılmasından sonra 1990’lı yıllarda azalmış ancak balıkçılık ve akuakültürün geliştirilmesi Orta Asya bölgesel programından (FISHDEV; GCP/RER/031/TUR) sonra bölgedeki balık kültürü aktiviteleri artmaya başlamış ve bölge ülkelerin yönetimlerin farkındalığı artmıştır. Diğer akuakültür aktivitelerinin yanı sıra larva kültürü ve küçük balık üretimi bölgede giderek önem kazanmış ve market büyüklüğü artmıştır.

Bölgede gerçekleştirilen balık yetiştiriciliğindeki larval aşamadaki eksikliklerin balık yetiştiriciliğinin en temel aşaması olan larval aşamada kullanılan canlı yem yetiştiriciliği hakkında yetersizliklerden kaynaklandığı görülmüş ve sözü geçen ülkelere FAO ve Ülkemiz işbirliği ile bu eksiklikleri geliştirmeye dayalı bir eğitim düzenlenmesi gereği doğmuştur. Orta Asya Balıkçılık ve Akuakültür Bölgesel Programı Uzmanı Doç. Dr. Özgür Altan bu eğitimin gerçekleştirilmesi için ülkemizin ilk deniz kuluçkahanesi ve teknik altyapısı ile birikimlerinin fazla oluşu nedeniyle firmamıza bu teklifi getirmiştir.

Doğada kabuklu ve balıkların ilk basamaktaki besinleri planktonik türlerdir (diatomlar, flagellatlar , kopepodlar, cladoseralar, rotifer ve siliatlar vs.). Balık kültürünün yapıldığı ortamlar da temel olarak doğadaki bu ortamlarının kopya edilerek birim alanda maksimum ve en ekonomik canlı yetiştirme prensibine dayalı sistemlere adapte edilmesi ile gerçekleştirilir. Ancak bahsedilen prensibin uygulanması için de maksimum kontrol, hassasiyet ve dikkat gereklidir ki, bu da üretimin başarısını direkt olarak etkiler.

Eğitimin hedefi de katılımcıların işletmelerine ve ülkelerine döndüklerinde öğrendikleri uygulamaları hayata geçirmeleri, kamu ve özel sektörde gerekli iyileştirilmelerin sağlanması olarak belirlendi. Amacının “canlı yem üretim tekniklerinin ve larva kültüründe kullanımının uygulamalı olarak gösterilmesi” olduğu eğitimde konunun uzmanlarından Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahir Atıcı ile Yrd. Doç. Dr. Serpil Serdar tarafından verilen seminerler ile konular pekiştirilmeye çalışılarak kuluçkahanelerdeki uygulamalar hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılara bilgi verilen ve uygulamalı olarak yapılan çalışmalar ise şöyle;

Balık çiftliklerinde kuluçkahane yönetimi,

Ticari bakımdan önemli fito ve zooplankton türlerinin yetiştiriciliği ve larva yemleme stratejileri,

Günlük yemleme stratejilerine göre canlı yem yetiştiriciliğinin planlanması,

Üretimde karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yöntemleri,

Alg saflaştırılması ve üretim yöntemleri,

Rotifer üretim ve zenginleştirme yöntemleri,

Artemia sistlerinin açılması ve zenginleştirilmesi stratejileri.

Eğitimin son gününde ise ağ kafesler ziyaret edilerek, barçlarda yapılan yemleme faaliyetleri ve ağ kafes balık yetiştiriciliği hakkında bilgiler verilerek program tamamladı.

Şeyma Tarkan
Pınar Balık Akuakültür Balıkçılık Fao Larval

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.