Metabolizmanın vazgeçilmezi: Su

Su, bitki ve hayvanlar için doğada bulunan önemli bir besin maddesidir. Hayvanların vücutlarının büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Hatta yeni doğanlardaki su oranı tpğlam vücut ağırlığının %80′ine ulaşabilmektedir. Zamanla bu oran %50′lere kadar düşşe de su hayvanlar ve aslında tüm memeli canlılar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Vücuttaki yağ oranı, su oranını ciddi seviyede etkilemektedir. Yağ oranı arttıkça su oranı azalmaktadır. Bunun nedeni, yağ dokunun diğer dokulara göre çok daha düşük seviyede su tutma kapasitesinin olmasıdır.

Su ihtiyacı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Etçi sığırlarda, yüksek protein ve tuz oranlarının vücutta dengelenebilmesi için, yüksek miktarda idrar çıkışı gereklidir. Dolayısıyla da su tüketimi artmaktadır. Etçi sığırlarda yüksek protein ihtiyaçlarına bağlı olarak su alımlarının ayarlanması gereklidir. Hava sıcaklığına ve ağırlıklarına göre su ihtiyacı tabloda verilmiştir.

Sütçü sığırlarda ise, sütün yaklaşık %87′si sudur. Yeterli miktarda içme suyu bulunması, süt sığırcılığı için çok önemlidir. Üreticilerin çoğu, ineklerinin her zaman taze suya ulaşabilmesini sağlamaya çalışırlar. Laktasyondaki ineklerdeki su ihtiyacı; süt üretimi, besindeki su miktarı ve çevresel etkenlere bağlıdır. İneklerin en yüksek su alım ihtiyacı, en çok besin aldığı durumlarda gözlenmektedir.