Faaliyetlerimiz

Organik Gübre ve Bitki Besleme Üretimi

Şirketin hayvancılık faaliyetleri sonucunda oluşan büyükbaş gübrelerinin çevre kirliliği yaratmayacak şekilde işlenerek gerek organik tarımda, gerekse her türlü tarımsal üretimde güvenle kullanılabilecek organik gübrelere çevrildiği tesisler, alanında dünyanın nadir planlamalarından biri olarak faaliyetlerini 2001 yılından beri başarı ile sürdürmekte ve ülkemizde en yüksek teknolojiyle üretim yapan ilk organik gübre tesisi olma özelliğini devam ettirmektedir. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve doğal gübreleri 19 yıldır tarımımıza kazandıran bu tesislerde üretilen organik gübreler, BİOFARM markası ile pazar liderliğini sürdürmektedirler. Biofarm Organik Gübre’nin tarımda verim artışını garanti eden standart bir girdi olarak benimsenmesi ile insan tüketimi için kimyasallardan uzak ve son derece sağlıklı tarımsal ürünler yetiştirilmekte, aynı zamanda aşırı kimyasal gübre tüketimi ile çoraklaşan tarım alanlarımızda tarımın sürdürülebilmesi sağlanabilmektedir.

Organik gübre üretimi; 15.000 m2’lik kapalı kompostlama tesislerinde, 2 ay süresince özel fermentasyon teknikleri ile işlenerek doğal gübreler, toprak ve bitkiler için son derece değerli humusa dönüştürülmektedir. Kompostlama adı verilen bu ön proses işlemi esnasında mikroorganizma aktivasyonu, kontrollu şartlar sağlanarak teşvik edilmekte, kompleks yapıdaki organik bileşiklerin oksijenli fermantasyon yoluyla parçalanarak yapısının değişmesi sağlanmakta ve içeriğindeki humik asit konsantrasyonu yükseltilmektedir. Aynı zamanda fermentasyon bakterileri, dormant halde gübrenin içeriğinde yer alarak toprak için son derece faydalı olan mikrobiyolojik toprak mayası potansiyelini muhafaza eder. 

Her aşaması tesis bünyesinde kurulan gelişmiş laboratuvar analizleri ile kalite kontrollarına tabi tutularak hazırlanan bu gübreler, elenip kurutularak stabil hale dönüşmesi için 2-3 ay süre ile ham madde depolarında bekletilmektedir. Daha sonra, 2500 metrekarelik bir alanda kurulmuş olan organik gübre fabrikasında ham madde olarak kullanılan bu stabil humus formundaki olgunlaşmış ve zenginleştirilmiş organik gübreler, 700 C'de 1 saat süre ile hijyenizasyon ve sterilizasyon işlemine tabi tutularak pelet ve toz haline getirilmekte ve rutubeti düşürülerek 25 kg’lık polietilen ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Biofarm Organik Gübreler'in başlıca kullanım alanları; sera ve tarla sebze bitkileri, meyve ağaçları, tarla bitkileri, fideliklerdir. Bunlara ek olarak; evlerimizin bahçesindeki çim alanlar, süs bitkileri ve peyzaj düzenlemelerinin de vazgeçilmez ve en çok tercih edilen organik gübresi olmuştur.

Türk tarımındaki gelişmeleri yakından izleyerek sayısız hizmet sunan Çamlı Yem, bitkilerin ihtiyaç duyduğu gübrelerin teknolojik olarak geliştirilmiş yeni versiyonlarını üretebilmek için 2005 yılından bu yana ilave yatırım yaparak yeni nesil gübrelerin üretimlerini de gerçekleştirmektedir. Bu yeni nesil gübrelerin damla sulama sistemleriyle direkt olarak kök bölgesine verilebilmesinin ya da bitki yapraklarından besin maddelerini direkt olarak almalarının sağlanmasıyla toprak, çevre ve gıdalar üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmaması ve çiftçimizin üretim giderlerinin önemli ölçüde azaltılması hedeflenmektedir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.