Blog

Fosil Yakıtların Yenilenebilir Enerjiye Dönüşümü ve Solar Yaklaşım

Fosil Yakıtların Yenilenebilir Enerjiye Dönüşümü ve Solar Yaklaşım

Fosil yakıt türlerinin (kömür, petrol, doğalgaz, nükleer) zararlarının artık kesin olarak içselleştirildiği/kabul görüldüğü önemli bir eşiğin tam üzerinde bulunmaktayız. Böylece de önemli bir cari döneme tanıklık etmekteyiz. Doğaldır ki; çevre bakımından da bunu haklı edinilmiş bir kazanım saymalıyız... Tam da bu sebeple, fosil yakıtların hızla yenilenebilir enerjiye (Güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik, biokütle, okyanus enerjisi, hidrojen, depolama) dönüşümüne tanıklık etmekteyiz. 

Tüm bu dönüşümler sosyo-ekonomik bir değişim gibi algılansa da, çevre bakımından alarm zillerinin epeydir çaldığı somut bir gerçekliktir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik ve ulaşım için tek başına birincil enerji kaynağı olarak % 100 temel dönüşümünün tamamlanması yüzyılın ortalarını bulabilecek gibi görünmektedir. Bu durum mevcut alışkanlıklarımızın sıkıntısız olarak dönüşümüne yeten bir süreç midir? Bu araştırılmalıdır elbette...

Yenilenebilir enerji kullanımının hayatımızın tüm sahasını kapsaması; küresel ısınma açısından çevreyle ilgili ve diğer  ekonomik faydalar noktasında yaşam kalitemize doğrudan etki edecektir. Doğaldır ki; bu hedefin alt basamakları olan depolama (üretim fazlası tüketilemeyen enerji) konusu ise başka bir araştırmanın konusu olabilecek türden ciddi teknolojik uğraş alanına girmektedir.

Bu geçiş aşamasında fosil yakıtların yenilenebilir enerjiye dönüşmesi için yapılacak ilk maliyet yatırımları, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli “miras” olarak sayılmalıdır.

Dünya’ da Yenilenebilir Enerji Yaklaşımı

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin enerjiye gereksinimi daha da artacaktır. Ancak sürdürülebilir olmaya fosil yakıtların üretilip kullanılmasında yolun sonuna gelinmiştir.

Bugün dünya, enerjisini yüzde 80’i fosil kaynaklıdır. Fosil yakıtlar atmosferde sera gazı birikimine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınmayı tetiklemektedir. Fosil yakıtların enerji üretimindeki rolünü yenilenebilir enerjiye dönüştürmek için atmosferdeki sera gazı seviyesini geçen yüzyılın seviyesine düşürmeliyiz.

Bu dönüşüm, hükümetler, özel sektör ve bireyler temelinde bir sosyal sorumluluğun üstlenilmesini gerektirir. 

Dünya' da Yenilenebilir Enerji Alanındaki Gelişmeler

Dış Uzay Güneş Enerjisi  

Dünya atmosferi, Güneş’ten gelen ışığın verimliliğini engellemektedir. Hâlbuki Güneş kaynağına Dünya dışından yaklaşılabildiğinde bu verimsizlik aşılabilecektir. Dünya atmosferinin dışına gönderilecek bir uydu yolu ile Güneş ışınları dünyaya daha verimli ve kesintisiz olarak iletilebilir. Buradan elde edilecek enerji kaybına uğramadan Dünyadaki istasyonlara-noktalara çeşitli ölçekte ve güçte gönderilebilecektir. 

Güneş Enerjili Dron Ve Uçakların Kesintisiz İletişim Görevi İçin Kullanımı
Bu konu çok maksatlı olarak, sınırsız saha kullanımı fırsatı tanımaktadır. Gelişmeler artarak sürecektir.

Atmosfere Salınan Rüzgâr Türbini                    
Coğrafi şartların elverişsizliğinden bölgelerden, rüzgârın kuvvetli olduğu daha yüksek rakımlardaki akımlardan yararlanmak temel alınmıştır. Farklı kullanım alanları bulunmaktadır.

Alg Türü Enerji                      
Alglerden elektrik üretimi konusunda çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlk yatırım maliyeti oldukça yüksektir. Yosunlardan bol miktarda alg enerjisi elde edilebilmektedir. Alg canlı türü, bio yakıt olarak yüksek derecede enerji kullanımı sağlamaktadır.

İnsan Gücünü Temel Alan Enerji (Piezoelektrik)                      
Piezo, Yunanca “basınç uygulamak” anlamına gelmektedir. Piezoelektrik materyal (Kuartz (SiO2), Turmalin, Baryum Titanat (BaTiO3), Çinko Oksit (ZnO), PVDF (Poli-vinilidin-klorür) denilen malzemelerden bolca üretilebilme olanağı vardır. Sıkıştırma malzemesi Kristal, kemik veya seramik türü malzemelere basınç uygulanması yolu ile mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevrilmektedir. Özel düzenlenmiş yoğun yürüme geçitlerinde, araba ve insanların üzerinden geçtiği çeşitli düzenek ve ray gibi şeritler bu malzemeden yapıldığında, rahatlıkla elektrik üretilebilmektedir. İleride elektrikli araçlar; yol üzerinde bu şekilde düzenlenmiş şeritlere girerek şarj edilebilir. 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yaklaşımı

Türkiye, petrol ve doğalgaz ile nükleer enerji teknolojisi bakımından kendi kendine yeterli değildir. Türkiye’nin Güneş, rüzgâr, jeotermal, biokütle kaynağını kolaylıkla geliştirebilir. Türkiye, hidro elektrik enerjisini diğer türlere göre görece fazla kullanmaktadır. 

Türkiye, elektriğinin %80’ini fosil yakıtlardan üretmektedir ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin dönüşümüne yönelik stratejiden oldukça uzak bir noktadadır. 

Türkiye 2023 yılında elektrik üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi hedeflemektedir. Enerjide dışa bağımlılık, nükleer enerji üretimi gereksinimini çevreye rağmen seçenek olarak zorunlu kılmaktadır.

Hali hazırda ilk yatırım maliyetleri bakımından güneş enerjisi hemen yakın seçenekler arasında önde durmaktadır. Çevre kaynaklarını az kullanarak karbondioksit salınımının azaltılması ile kısmen de olsa katkı sağlayabilecektir.       

Solar Sistemlerin Avantajları

• Şirket değerlemesini artırmaktadır. 

• Güneş enerjisi otonom kullanıma olanak sağlamakta, interkonnekt sisteme de dâhil olabilmektedir. 

• İlk yatırım maliyeti bakımından 5-7 yıl arasında geri dönüş sağlayabilmektedir. 

• Enerji maliyetlerinde risk analizi kolaylaşmaktadır. 

• Düşük bakım giderleri vardır. 

• Enerji krizlerinden etkilenmemektedir. 

• Devlet teşviki imkânı vardır. 

• Mücavir araziler değerlendirilmektedir. 

Şirketler Bakımından Kurumsal Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

REKABET: Önümüzdeki dönemde enerji girdilerini azaltan firmalar, rekabet imkanlarını artırabileceklerdir. 

ENERJİ SATIŞI: Otonom kurulumların diğer sektörler ile ortak kullanımı konusunda cesur davranılmalıdır.

DEĞİŞİM: Şirket içi temiz enerji politikası oluşturun.

YATIRIM: Yenilenebilir ve temiz enerjiye, enerji tasarruflu ürünleri bünyenize sokun.

GIDA: Verimli ve sürdürülebilir yollarla elde edilen gıdaların tüketimini şirket çalışanlarına sunun. Karbonhidrata yönelik tüketimi tasfiye edin.

GERİ DÖNÜŞÜM: Atıkların yönetimi ve buların hibrid sitemler ile yeniden kullanımını kurumsallaştırın.

ULAŞIM: Toplu taşımacılığı ve alternatif yakıtların kullanımın yaygınlaşmasını destekleyin.

AR-GE: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji konularında seferberlik ilan edin.

ÇEVRE: Birincil anlamda vazgeçilmez bir tutum sergilenmelidir.

EĞİTİM: Sürekli iç kurslar düzenleyin. Farkındalık yaratacak reklam panolarını bilinç oluşturmak için yaygınlaştırın.

Sonuç

Gelinen nokta, denizin bittiğinin en trajik seviyede alarma işaret etmektedir. Fosil yakıtların temiz enerjiye dönüşümü konusunda, küresel ve toplu bir seferberlik gereksinimi kapımıza dayanmış ve geçip gitmektedir. Aksi takdirde oluşacak hasarın onarımının mümkün olmayan seviyelere gelmesini istemeyiz.

Hızla yuvarlanmakta olduğumuz bu kaotik durumun üst seviyede bir bilinç ile acilen durdurulması gerekmektedir. Temiz enerjinin tüm düzeylerde ve kurumsallıkta yaygınlaşıp yerleşeceğine olan inancımızı sizlerle paylaşıyoruz. Kalın sağlıcakla... 

Burak Demirkollu
Yenilenebilir Enerji Solar Sistem Solar System Şirket Kültürü Fosil Yakıtlar Dünya'daki Gelişmeler Renewable Energy Fossil Fuels Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Türkiye'deki Gelişmeler Renewable Energy Types Developments In Turkey

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.