Blog

Teknoloji Yatırımları, İnsana Yatırımdan Öncelikli mi?

Teknoloji Yatırımları, İnsana Yatırımdan Öncelikli mi?

Geçmişten günümüze toplumların var oluşlarını, ilerleyişini, bugünkü toplum yapısına nasıl ulaştığını incelediğimizde teknolojik gelişmeler toplum yapısını şekillendirmekte çok önemli rol oynamakta dolayısıyla insan yaşamında etkili bir konuma sahip olmaktadır. Özellikle günümüzde olmazsa olmaz dediğimiz teknolojik aletlerin tabiki yaşamımızda büyük önemi var. Hayatımızı kolaylaştıran şeylerdir. İnsanoğlu teknolojiyi kullanarak daha da iyi şeyler üretebilmektedir.

İnsan, Eğitim ve Teknolojiye Yatırım;

21.yy iş dünyasının en önemli kavramları "verimlilik" ve "katma değer". Şirketler bunları yakalamak için, daha az insan kaynağı ile aynı ya da daha fazla çıktıyı sağlayabilme düşüncesinde. Ancak, bu kavramlarla birlikte düşünülmesi gereken ve bunların belki de temeli "sürdürülebilirlik" kavramıdır. Sürekliliği olmayan bir şirket istediği kadar verimli olabilir; bunu devamlı kılamıyorsa, çok da önemli bir değeri olmayacaktır. Sürekliliği sağlayacak olan da teknoloji değil, "nitelikli insan kaynağıdır, insan gücüdür, insan aklıdır".

"Şirketler genelde çalışanlarından ziyade donanıma para harcıyor". Şirketlerin, artan çalışan maliyetleri karşısında, teknoloji, ekipman ve makinalara yatırımlarının yükseldiği; buna karşılık çalışana yatırımın azaldığı görülmektedir. Örneğin; ABD ekonomisinde Ticaret Bakanlığı verilerine göre, çalışanlara yapılan harcamalar sadece %2 artmışken, teknoloji ve ekipmana yapılan yatırım %26 dolayında artış göstermiştir.

Daha iyi teknolojilerin, daha iyi iş fırsatlarını da beraberinde getirdiği açıktır. Her zaman söylenen "İnsan en değerli varlığımızdır" şirket sloganı günümüzde; "Nitelikli ve potansiyeli yüksek insan kaynağı en değerli varlığımızdır" olmaktadır. Nitelikli ve potansiyeli yüksek çalışanlar, hızla değişen iş dünyasına, teknolojiye kolaylıkla uyum sağlayacaklardır. Nitelikli personelin zor bulunduğu bir ortamda, insana olan yatırımları kesmek, organizasyonun sürekliliğine taş koymakla aynı ayardadır. Sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağının "insan" olduğu unutulmamalıdır. Siz ne kadar yüksek teknoloji ile çalışsanız da, eninde sonunda bu makinaya bakım yapacak olan da, sürümünü yükseltecek olan da "nitelikli insan kaynağı" dır.

Çok yüksek binalar, siteler, yollar, köprüler, modern stadlar, adliye sarayları yapmak istiyoruz. Şüphesiz bunların hepsi ihtiyaç ancak sadece teknolojiye yatırım yaparsak modern stadlarda duymak istemediğimiz sözler duyacak, adliye saraylarında daha çok davalar görecek, teknoloji altyapısı mükemmel düzeydeki devlet dairelerinde eğitim düzeyi teknolojinin gerisinde kalmış olan çalışan ile karşısındaki vatandaşla iletişim kuramayan, birbirini anlayamayan insanları bulmuş olacağız. Bir toplumun insanlarının morali bozuk, işleri sıkıntılı ve güvenini kaybetmiş ise oradan kalite çıkarmak mümkün değildir. 

Türkiye'nin, demografik dönüşüm sürecinden geçtiği bugünlerde 2050 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşacağı hesaplanmaktadır. İnsan, bugün olduğu gibi geleceğin de en değerli sermayesidir. İnsana yapılacak yatırım fazlasıyla geri dönüyor. Onun eğitimi, sağlığı, sosyal güvencesi, doğru yerde istihdamı firmaları ve ülkeyi rekabette üst sıralara taşımanın ön koşuludur. İnsana yatırım yapmayan bir ülke, gelişmiş bir ülke olamaz.

Yaşar Topluluğunun kurumsal değerlerinden biri de “İnsan Kaynağıdır”.  Bilim, birlik ve başarı ışığında, eğitimli, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, geleceğe umutla bakan, özgüveni yüksek insan yetiştiren, zengin kültürümüzden esinlenen, dünya ile uyumlu, başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağı en önemli değerlerimizden biridir.

Süleyman Güler
Sermaye Teknoloji Eğitim İnsan Kaynağı Technology Yaşar Topluluğu Human Resource Education İnvestment

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.