Bilgi Merkezi


Buzağılar En Erken Ne Zaman Sütten Kesilebilirler?

Süt ineği endüstrisinde doğumda sütten kesmenin genel uygulanması kanıtlandığından, buzağılar herhangi bir yaşta sütten kesilebilirler. 

Sütten erken kesilmiş buzağıların performans verimlerinin arttırılması ve streslerinin azaltılması  için; 

 • Sütten kesilmeden önce birkaç hafta boyunca yem tüketimini teşvik edici uygulamaların yapılması,
 • Boyut ve yaşlarına göre buzağıların ayrı ayrı bölümlere koyulması,
 • Saman serperek veya altlık materyali kullanarak  kafesteki tozun azaltılması,
 • Yeterli hava sirkülasyonunun sağlanması,
 • Düzenli olarak temiz su temin edilmesi,
 • Buzağıların annelerini göremeyecekleri ve seslerini duyamayacakları yerde bulundurulmaları,
 • Sindirilebilirliği yüksek yem materyali kullanarak  yemden yararlanımın arttırılması,
 • Yeterli durak alanı sağlanması,
 • Durak sistemi veya tekli yemlikler yerleştirilerek, annesini ararken kaçmaları engellenmesi,
 • Yeni sütten kesilmiş buzağıların yanına yataklıklara aşina buzağılar yerleştirilmesi, 
 • Sıklıkla yemliklere yem koyularak, yemlerin  kırıklanarak tozlanmasının önüne geçilmesi

gerekir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.