Bilgi Merkezi


Çayır Mera Islahınının Faydaları Nelerdir?

  • Yemin Kalitesini Yükseltir!

Birçok mera ıslahı yöntemleri ile yem üretimi kolayca arttırılabilir. Ancak, artan bu yemin, yüksek kalitede olması da amaçlanmalıdır. Islahtan sonra üretilen yem daha lezzetli, besleme değeri daha yüksek ve hatta yeşil yem periyodu daha uzundur. 

  • Hayvansal Ürün Miktarını Arttırır!

Yüksek kaliteli yem miktarındaki artışın sonucu olarak; elde edilen hayvansal ürün miktarı artar. Islah edilmiş meralarda otlayan hayvanlar, daha fazla et, süt, yün, yapağı ürettikleri gibi daha sağlıklı bir hale gelirler. İkiz doğumlar çoğalır, ölüm oranları azalır. Aynı zamanda üretilen ürünlerin kalitesi de yükselir.

  • Zehirlenmeleri Ve Hastalıkları Azaltır!

Çayır mera bitkilerimize veya diğer kültür bitkilerimize zarar veren çeşitli hastalık ve zararlıların barındıkları çeşitli yabancı otlar ve ilkbahar bitkileri yok edilir ve mera hayvanlarının zehirlenme tehlikesi ortadan kaldırılır. Böylece, meralardan hayvanlara geçen çeşitli hastalıklar da önlenebilir.

  • Yangın Tehlikesine Karşı Korur!

Orman altı meralarında yangın şeritleri açmak, bitki artıklarını yakmak ve kolayca yanabilen bitki türlerini yok etmek sureti ile yangın tehlikesini azaltabilir ve böylece orman altı meralarının daha güvenli bir şekilde otlatılması sağlanabilir.

  • Erozyonu Önler!

Çayırlar ve meralar erozyona karşı topraklarımızı korurlar ve sık bir bitki örtüsü oluştururlar. Bu bitki örtüsü, yeryüzüne ulaşan yağmur damlalarının hızını keserek onların yavaş bir şekilde toprağa inmelerini sağlar. Böylece, yağmur suları toprağın derinliklerine kolayca sızar ve bitkilerin işlenmesini kolaylaştırır. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.