Bilgi Merkezi


Çiftleşme Sezonunda Flushing Besleme Nasıl Yapılır?

Çiftleşme sezonu öncesinde ve sonrasında damızlık dişi koyunlarda yemleme düzeyinin artırılması, Flushing olarak adlandırılır. Amacı; ovulasyon ve gebelik oranını artırmak ve buna bağlı olarak kuzulama oranını yükseltmektir. Bu besleme türüne karşı verilen/ verilecek tepki, koyunun yaşına göre değişmekle beraber, hayvanın kondisyonu ile de ilgilidir. Bu bakımdan hayvanların kondisyon durumlarının gözlenmesi büyük bir önem taşır. 

Yüksek kondisyonlu hayvanlardaki negatif etki özellikle hava sıcaklığının yüksek olduğu çiftleşme sezonlarında daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Flushing, çiftleşme sezonundan 2 hafta önce başlayıp çiftleşme sezonunun bitiminden 2-4 hafta sonraya kadar uzatılabilir. Çiftleşmeden sonra yemlemeye devam edilmesi uterus duvarına embriyo tutunmasını kolaylaştırır ve erken embriyo ölümlerini azaltır. Flushingin çok uzatılması hem fizyolojik, hem de ekonomik açıdan gereksizdir. Hayvanın hem gebelik sırasında fazla yağlandırılmasından, hem de çok düşük düzeyde beslenmesinden mutlaka kaçınılmalıdır. Eğer mera koşulları iyi değil ise ve hayvanlar laktasyonda iken ek yemle desteklenmemişlerse bir sonraki sezon için kondisyonlarını geri kazanamayabilirler. Ancak mera koşulları iyi ise genelde kondisyon problemi yaşanmaz. 

Flushing, çiftleşme sezonunda dişi hayvanların ek yemle desteklenmesi ve kondisyonunun iyileştirilmesidir. İyi durumda olan meralarda da yapılabilir. Münavebeli otlatma veya hayvanların iyi durumda olan bir merada otlatılmasıyla da bu uygulama gerçekleştirilebilir. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.