Bilgi Merkezi


İdrar Taşı Oluşumunu Engellemede Beslenme Planı Nasıl Olmalıdır?

Kuzularda idrar taşı oluşumunun engellenmesinde en büyük faktör, kuşkusuz sağlıklı ve dengeli bir besleme planının oluşturulmasıdır. 

Bu amaçla;

  • Kuzulara verilecek rasyonlarda Ca/P oranı, en az 2/1 ya da en ideali 2.5/1 oranlarında olmalıdır.
  • Kuzuların önünde her zaman içebilecekleri temiz su bulundurulmalıdır. Su tüketiminin fazla olması, idrar taşı oluşumunu azaltır. 
  • Fosforca zengin yem maddelerinin rasyonların hazırlanmasında sınırlı miktarda kullanılması gerekmektedir.
  • Bazı kuzu besisi şekillerinde hiç kaba yem verilmeksizin tamamıyla konsantre yemlerden oluşan rasyonlar kullanılmaktadır. Bu tip bir besleme, idrar taşı oluşum riskini önemli ölçüde arttırdığı için kuzu besisinde kuzuların önlerine konsantre yemlerin yanı sıra, istedikleri kadar kaba yem konulmalıdır.
  • Koyun ve sığırların idrarları genellikle alkali karakterdedir. Bu durum, idrar taşı oluşumunda uygun ortamın yaratılmasına neden olmaktadır. İdrarın asitleştirilmesi ile idrar taşlarının eriyebilir hale getirilmesi mümkündür. Ancak idrarın asitleştirilmesinin yanı sıra; kullanılan rasyonda da idrar taşı oluşumunu engelleyici önlemlerin alınması zorunludur. 

Ammonium chlorid, kuzuların idrarlarının asitleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek etkili bir kimyasaldır. Bu kimyasal, idrar taşı oluşmuş ancak idrar yollarında tam tıkanmanın yaşanmadığı, yani hayvanın bir miktar idrar yapabildiği durumlarda etkili olabilmektedir. Bu amaçla kuzulara günlük olarak 0.2-0.3 gr/kg canlı ağırlık miktarında sularına ya da yemlerine ammonium chlorid ilavesi yapılabilmektedir. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.