Bilgi Merkezi


Koruyucu Hekimlik Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır?

Vücutta bir enfeksiyon şekillendiğinde meydana gelen yangıya bağlı olarak doku ve organlarda yıkımlanma meydana gelir ve yıkımlanan bu hücrelerin yerini bağ doku kaplar. Bu nedenle infeksiyon atlatılsa ya da tedavi edilse bile, o organ ya da dokunun normal potansiyeline ulaşması ya zaman alacak veya hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Bunun yanı sıra hastalık nedeniyle oluşacak hayvan kayıpları, tedavi giderleri, zaman ve iş gücü kaybı düşünüldüğünde koruyucu hekimliğin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler olarak tanımlanan koruyucu hekimlik, birçok infeksiyöz ve/veya zoonoz hastalıklar oluşmadan önce çiftlik hayvanlarında alınan bir seri tedbir ve uygulamayı içerir. Bu önlemler iç ve dış parazitlere yönelik antiparaziter ilaç kullanımı, viral, bakteriyel ve fungal etkenlere karşı ise spesifik aşı uygulamaları şeklindedir. 

Genel korunma prensipleri olarak adlandırılan bu uygulamalar içerisinde aşılamalar pratik ve ekonomik olması ile ön plana çıkmaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamalarının temel basamağını doğru, yerinde ve zamanında yapılan aşı uygulamaları oluşturur. Ancak, aşılamalar hiçbir zaman tek başına yeterli olmayıp diğer korunma prensipleri ile birlikte uygulanması tavsiye edilmektedir. Aşılamalar, hayvanlar hastalanmadan önce korunmasına yardımcı olur. Böylelikle hastalıklardan doğan verim ve iş gücü kayıpları ile tedavi giderleri önemli oranda azaltılmış olur.

Hayvancılığın tüm çeşitlerinde olduğu gibi besicilikte de koruyucu hekimlik ve hastalıklara karşı etkin müdahale çok önemlidir. Her şeyden önce hayvan kayıplarının önlenmesi için koruyucu hekimlik yani hastalıktan korunma faktörleri, işletme karını direkt etkileyen konuların başında gelmektedir.

Koruyucu hekimlik denildiğinde ilk akla gelen şey; öncelikle hayvan refahı olmalıdır. Yani hayvanların yaşadığı ortamın şartları, hayvanların sağlıklı olarak yaşayacağı teknik ve alt yapı koşulları sağlanmalıdır.

Ahırda veya merada hayvanların stres koşulları en aza indirilmelidir. Ahırların zemininin ıslak olması, hayvanların çok kalabalık  ortamda ve havasız kalması, sıcaklık gibi koşullar öncelikle hayvanları strese sokar daha sonra stresin etkisi ile vücut direnci düşen hayvanlar, normal koşullarda çok etkili olmayan enfeksiyon etkenlerinden hastalanabilirler.

Fiziki yaşam koşullarının başında ahır ve işletme alanındaki olumsuzluklar özellikle önemlidir. Çünkü istenildiğinde basit önlemler ve uygulamalarla düzeltilebilecek faktörlerin düzeltilmemesi işletme açısından verimliliği ve karı etkilemektedir. Bu da işletmenin devamlılığı açısından çok önemlidir.

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.