Bilgi Merkezi


Saklama Çeşitlerine Göre Silaj Yemleri

Doğal çayır ve mera otları, çiçeklenme dönemi sonuna doğru, tohumlar hamur olumunda iken silaj yapılabilir. Tarımı yapılan yem bitkileri, mısır, sorgum, sudan otu melezleri, ayçiçeği, buğday, arpa, yulaf vb. buğdaygil yem bitkileri, silaj yapılan materyaller olarak sayılabilir. 

Kolay Saklanabilir Yemler: 

 • Mısır; danelerin unlaşma, hamurlaşma başlangıcında,
 • Ayçiçeği; çiçeklerin 1/3’ ü dökülüp, siyah çekirdek göründüğünde, 
 • Sorgum ve Sudan Melezi; başak çıkardığında,
 • Lahana, şeker ve hayvan pancarı yaprakları, 
 • Pancar posası, 
 • Patates ve artıkları

Orta Güç Saklanabilir Yemler: 

 • Çayır otları
 • Yonca 
 • Korunga
 • Bezelye sapları 

Güç Saklanabilir Yemler:

 • Buğday
 • Arpa
 • Yulaf
 • Çavdar
 • Kolza
 • Fiğ

Silaj denilince ilk akla gelen mısır silajıdır. Sulu alanlarda 1 dekar yerden çok iyi bakım şartlarında 10 ton civarında silaj veren, çok kolay silajı yapılan bir bitkidir. 

Macar fiği ile karşılaştırıldığında; 1 dekar alandan 10 tonu mısır, 5 tonu Macar fiği yeşil ot olmak üzere yaklaşık 15 ton civarında silaj sağlanabilmektedir. 

Buğdayın, arpanın, yulafın ve macar fiğinin kış yağışları ile yetiştirilerek silajları yapılabilmektedir. Kuru ot üretimi amacıyla ekilen yonca, macar fiği ve yulaf karışımı gibi bitkiler, yağmurdan dolayı çürüme tehlikesi ile karşı karşıya gelirlerse, yoncanın ilk ve son biçimlerinin silaj yapılması gerekir. 

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.