Bilgi Merkezi


Sıcak Koşullarda Yem Tüketimindeki Düşüşle Baş Etmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Sık yemleme,
 • Taze yem kullanma,
 • Yemliklerin bozulmuş kokuşmuş yemlerden temizlenmesi,
 • Yemliklerin bulunduğu alanda serinletme sistemlerinin kurulması (gölgelik, duş, sisleme, fan gibi),
 • Hayvanların uzun süreli yürütülmemesi (meraya çıkarma),
 • Isı artış değeri düşük olan kesif yemler ve yağ kullanımı,
 • Hayvanların yemlenme tercihlerindeki değişim TMR kullanımında dikkate alınmalıdır. (TMR, yemlenme davranımında değişim-kesif yem ağırlıklı yemlenme)
 • Yemlemenin günün serin saatlerine kaydırılması gibi uygulamalar dikkate alınmalı ve bir miktar yem bulundurulmaya dikkat edilmelidir.
 • Sıcak koşullarda sığır kaba ve kesif yem arasında kesif yeme doğru bir tercih sergilemektedir. Bu koşullarda ortaya çıkan asidozis riski hayvanların yem tüketiminin ve süt yağ oranının düşmesine neden olabilir. Bunun önlenmesi için rasyonda tampon madde olarak sodyum bikarbonata ve magnezyum oksit karışımlarına yer verilmelidir. Bu ürünlerin kullanımı aynı zamanda katyon-anyon dengesini düzenler ve rumen pH dalgalanmalarını azaltır, selüloz sindirimini iyileştirir ve yem tüketimi ile süt yağ oranını artırır.
 • Süt sığırları sıcak yaz aylarında terleme yoluyla ciddi miktarda sodyum, potasyum ve magnezyum kaybetmektedirler.
 • Vitamin A, D ve E katılması ve süt ve besi bloklarının (yalama kovalarının) kullanılmasının yararlı sonuçları bulunmaktadır..

E-Bülten Kayıt Olun

Duyuru ve haberlerimizi takip etmek için e-bültenimize kayıt olunuz.